Home
ANUNT – selectie cadre didactice proiect ROSE

ANUNT – selectie cadre didactice proiect ROSE

ANUNȚ

selectie resurse umane proprii de implementare a subproiectului EDUCAȚIE- ȘANSE – COMPETENȚE (ESC) din cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar( ROSE)

 

În atenția cadrelor didactice/consilierilor școlari,

Liceul Teoretic A M Guttenbrunn Arad, anunță concurs pentru selecția resurselor umane proprii de implementare a subproiectul EDUCAȚIE- ȘANSE – COMPETENȚE (ESC) din cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE).

Vă aducem la cunoștință că în liceul nostru se vor derula, în anul I de implementare, următoarele activități:

 • AI 1.1 Ore suplimentare remediale la disciplinele de examen, în funcție de profil pentru elevii claselor XI și XII, și matematică pentru clasele IX-X; lunar/bilunar;
 • AI.1.2 Sesiune de instruire intensivă pentru elevii claselor a XII-a la disciplinele de examen în fiecare an de proiect în vacanța de primăvare la tabăra școlară Camna;
 • A I.2 Pași spre succes/ orientare în carieră- pentru elevii claselor IX- XI-a, lunar, în fiecare an de proiect; îndrumător: consilierul școlar; utilizarea unei platforme online de orientare în carieră
 • A II.1 Sunt ceea ce vreau să fiu/ tabără de dezvoltare personală (construirea unei imagini de sine realiste, a unei atitudini pozitive față de învățare, care să susțină progresul școlar)- pentru elevii claselor a X-a; în vacanța de vară a fiecărui an de proiect; activitate susținută de un specialist psiholog; tabăra școlară Camna;
 • A II. 2 Vizite la instituţii de învăţământ superior – pentru elevii angrenați în alte activități de bază ale proiectului; o dată pe an.

Penrtu implementarea activităților proiectului se vor selecta 12 cadre didactice care vor desfășura activitățile pedagogice si de sprijin în fiecare an al proiectului:

 • 2 profesori de limba și literatura română, 2 profesori de matematică, 2 profesori de istorie, 2 profesori geografie și 2 profesori de biologie, 1 profesor de limba și literatura germana- materna;1 profesor de informatică care va coordona comunicarea elevilor și a profesorilor prin intermediul unei platforme de e-learning
 • Obiectivele specifice ale subproiectului EDUCAȚIE- ȘANSE – COMPETENȚE (ESC) formulate în acord cu obiectivele generale ale proiectului ROSE și în concordanță cu obiectivele cuprinse în Planul de Dezvoltare Instituțională al unității sunt următoarele:
 • OS1: Dezvoltarea și implementarea unui program educaţional remedial și de pregătire suplimentară pentru 360 de elevi din clasele IX-XII, adaptat nevoilor şi intereselor elevilor, pe o perioadă de 4 ani care va conduce la o creştere cu 2% pe an a numărului de elevi care promovează bacalaureatul.
 • OS2: Implementarea unui pachet de servicii educaţionale complementare pentru un număr minim de 40 de elevi din clasele XI-XII pe parcursul fiecărui an, în vederea orientării în carieră și a creșterii atractivității școlii.
 • OS3: Creşterea nivelului de motivație pentru învățare a 80 de elevi din clasa a X-a, prin activităţi de consiliere pentru dezvoltare personală până la finalizarea proiectului.
 • OS4: Îmbunătățirea competenţelor IT pentru minim 100 de elevi în perioada derulării proiectului prin utilizarea unei platforme de e-learning legate la reţeaua şcolară și a unei platforme de orientare școlară și profesională.
 • Condiții de eligibilitate ale profesorilor:

(1) Este licențiat al unei instituții de învățământ superior, cu specializare în disciplina de examen;

(2) Are minim definitivat în învățământ.

(3) Are o vechime în muncă de minim 4 ani, cu predare la clase liceale.

(4)Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților desfășurate în subproiectul EDUCAȚIE- ȘANSE – COMPETENȚE (ESC)

(5)Este de acord să desfășoare activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de program din norma de predare

(6)Are disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat / selectată .

Pierderea calității de membru al echipei de implementare din cadrul subproiectului EDUCAȚIE- ȘANSE – COMPETENȚE (ESC) din cadrul proiectului ROSE în următoarele situații:

 • La solicitarea cadrului didactic;
 • Prin decizia directorului, cu avizul Consiliului de Administrație, în urma analizei anuale a activității, dacă se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit obligațiile asumate.

La secretariatul unității de învățământ se vor depune Dosarele de candidatură conținând:

 1. Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție; – Anexa 5, la PO-LTAMG-ROSE/RII-02
 2. Copie xerox după cartea de identitate;
 3. Scrisoare de intenție, de participare la activitățile subproiectului
 4. Curriculum vitae, în format European, datat și semnat de către candidat
 5. Copie după documentele de studiu care să ateste specializarea (diploma de licență și/sau master);
 6. Fișa de autoevaluare, având anexate copii xerox după documentele doveditoare conform – Anexa 1 la PO-LTAMG-ROSE/RII-02-Criterii de selecție;
 7. Declarație pentru utilizarea datelor personale– Anexa 2 la PO-LTAMG-ROSE/RII-02
 8. Declarație că nu va desfășura activitățile aferente proiectului în timpul orelor de program din norma de bază. – Anexa 3 la PO-LTAMG-ROSE/RII-02
 9. Declarație de disponibilitate în vederea participării la toate activitățile din proiect pentru care cadrul didactic a fost selectat– Anexa 4 la PO-LTAMG-ROSE/RII-02

Anexele se pot lista de pe pagina web rezervată proiectului din Procedura de selecție profesori, la acre se adaugă Fișa de autoevaluare – Anexa 1.

Documentele se depun la Secretariatul unității de învățământ în perioada 19-21.11.2018 între orele 8-12.

 


PROBA DE CONCURS

 

 1. Proba de interviu (20 puncte)- Tema subproiectului EDUCAȚIE- ȘANSE – COMPETENȚE (ESC) din cadrul proiectului ROSE- 23-26.11.2018, după un grafic ce se va afișa după depunerea dosarelor.
 2. Proba de evaluare a dosarelor(80 puncte)

 

Afișarea rezultatelor se va face la sediul unității și online.

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul liceului în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor.

 

 

 

Coordonator de grant,                                                         Director,

       Borlea Maria                                                                   Stoica Mircea Mario