ROSE Project

Titlu: EDUCAȚIE – ȘANSE – COMPETENȚE (ESC)

Cod:   PO-LTAMG-SGL-ROSE


Obiectivul general: îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale în vederea creşterii ratei de promovare la examenul de bacalaureat și a creșterii atractivității învățării, pentru elevii din ciclul liceal ai liceului nostru.


Obiective specifice:

 • OS1: Dezvoltarea și implementarea unui program educaţional remedial și de pregătire suplimentară pentru 360 de elevi din clasele IX-XII,  adaptat nevoilor şi intereselor elevilor, pe o perioadă de 4 ani care va conduce la o creştere cu 2% pe an a numărului de elevi care promovează bacalaureatul.
 • OS2: Implementarea unui pachet de servicii educaţionale complementare pentru un număr minim de 40 de elevi din clasele XI-XII pe parcursul fiecărui an, în vederea orientării în carieră și a creșterii atractivității școlii.
 • OS3: Creşterea nivelului de motivație pentru învățare a 80 de elevi din clasa a X-a, prin activităţi  de consiliere pentru dezvoltare personală până la finalizarea proiectului.
 • OS4: Îmbunătățirea competenţelor IT pentru minim 100 de elevi în perioada derulării proiectului prin utilizarea unei platforme de e-learning (CLICK pt modul de utilizare elevi)  legate la reţeaua şcolară și a unei platforme de orientare școlară și profesională.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt 360 de elevi din clasele IX – XII, în cei patru ani de proiect, astfel: (click pe linkul cu clasa pt vizualizare elevi)

 • Anul I: 110 elevi: 20 clasa a IX-a, 30 elevi clasa a X-a, 30 elevi clasa a XI-a, 30 elevi clasa a XII-a
 • Anul II: 100 elevi: 20 clasa a IX-a, 20 elevi clasa a X-a, 30 elevi clasa a XI-a, 30 elevi clasa a XII-a
 • Anul III: 90 elevi: 20 clasa a IX-a 20 elevi clasa a X-a, 20 elevi clasa a XI-a, 30 elevi clasa a XII-a
 • Anul IV: 60 elevi: 20 clasa a X-a 20 clasa a XI-a, 20 elevi clasa a XII-a

Activități care se derulează în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse:

 • AI 1.1 Ore suplimentare remediale la disciplinele de examen, în funcție de profil pentru elevii claselor XI și XII, și matematică pentru clasele IX-X; lunar/bilunar;
 • AI.1.2 Sesiune de instruire intensivă pentru elevii claselor a XII-a la disciplinele de examen în fiecare an de proiect în vacanța de primăvare la tabăra școlară Camna;
 • A I.2 Pași spre succes/ orientare în carieră- pentru elevii claselor a IX-XI-a, lunar, în fiecare an de proiect; îndrumător: consilierul școlar; utilizarea unei platforme online de orientare în carieră
 • A II.1 Sunt ceea ce vreau să fiu/ tabără de dezvoltare personală (construirea unei imagini de sine realiste, a unei atitudini pozitive față de învățare, care să susțină progresul școlar)- pentru elevii claselor a X-a; în vacanța de vară a fiecărui an de proiect; activitate susținută de un specialist psiholog; tabăra școlară Camna;
 • A II. 2 Vizite la instituţii de învăţământ superior – pentru elevii angrenați în alte activități de bază ale proiectului; o dată pe an.

Proceduri selecție:


Achiziții – Anunțuri – Cerere de oferte