Home
Activități
Proiecte
Comenius 2012-2014 – tema

Comenius 2012-2014 – tema

 Tema proiectului „Viața într-o cetate medievală – o comparație în context european” oferă, prin publicarea rezultatelor proiectului, nu doar elevilor care participă la acest proiect, ci și celor care nu sunt implicați direct, posibilitatea de a cunoaște mai bine viața din epoca medievală, reflectând diverse aspecte ale vieții: obiceiuri culinare, structura socială, artizanat, teatru, organizarea concursurilor, tradiții și obiceiuri. Elevii dobândesc atât cunoștințe teoretice, cât și abilități și deprinderi practice, deoarece ei vor fi cei care vor crea diferite produse, astfel își vor cunoaște mai bine propria cultură. Munca depusă de către elevi, precum și prezentările făcute de celelalte școli îi vor face să observe particularitățile culturale. Pornind de la acest aspect, elevilor nu le va fi dificil să conștientizeze influența epocilor trecute asupra epocii în care trăim astăzi. De aceea, vizitarea cetăților din fiecare țară participantă la proiect are o importanță deosebită.

Fiecare dintre aspectele menționate mai sus vor constitui baza sub – proiectelor din care se constituie proiectul, iar rezultatele vor fi publicate prin intermediul site-urilor special create pentru acest scop. Produsele create vor fi prezentate în cadrul reuniunilor. De exemplu, am planificat un spectacol de gătit medieval, un târg internațional cu produse medievale și o piesă de teatru despre epoca medievală.
    Comunicarea între școli se va realiza prin e-mail, eTwinning și conferințe Open-Xchange și Skype. Proiectul va fi documentat într-o carte, iar produsele create vor fi expuse în diferite muzee.
După cum am mai specificat, proiectul este structurat în sub – proiecte, sub – proiectele reprezentând tema fiecărei întâlniri. Fiecare parte a proiectului a fost concepută după o structură specifică, pentru a putea concretiza obiectivele generale și cele specifice. În aplicarea părților individuale ale proiectului, cadrele didactice participante vor comunica eficient prin intermediul diverselor rețele, precum Skype sau E-mail, în vederea coordonării și stabilirii conținuturilor proiectului (OG7). Cadrele didactice vor avea, pe tot parcursul proiectului, un jurnal digital, cu ajutorul aplicației OX sau eTwinning (OG7).
    Elevii vor colabora în grupe eterogene de 4/5 elevi, eterogene din toate punctele de vedere: a performanțelor școlare, a apartenenței religioase, apartenenței etnice, de gen, al mediului social etc. (OG6). Fiecare grup își va desemna un purtător de cuvânt răspunzător pentru proiectul digital. Aplicațiile utilizate vor fi OX și eTwinning. Fiecare elev al grupului este răspunzător și pentru menținerea unui jurnal similar celui digital (OG9)