Home
Activități
Proiecte
Comenius 2012-2014 – obiective

Comenius 2012-2014 – obiective

Obiective generale
  • Cunoașterea culturii și tradiției țărilor europene, făcând astfel o comparație cu propria cultură; (OG1)
  • O permanentă creștere a toleranței și acceptării diferențelor culturale; (OG2)
  • Creșterea preocupării față de propria cultură are ca rezultat consolidarea identității europene; (OG3)
  • Prin contactul cu alte culturi, elevul va percepe și va deveni conștient asupra propriei culturi; (OG4)
  • Prin colaborarea cu elevii din alte țări, aceștia vor dezbate problema prejudecăților, vor deveni mai receptivi la întâlnirea altor culturi și își vor dezvolta capacitatea de a privi lucrurile din perspective diferite; (OG5)
  • Depășirea barierelor între elevi și dezvoltarea unor atitudini de nediscriminare și toleranță; (OG6)
  • Schimbul de idei și experiențe în proiectarea curriculum-ului și colaborarea între cadrele didactie în vederea îmbunătățirii metodelor de predare-învățare; (OG7)
  • Predarea limbilor străine prin exerciții practice va deveni mult mai interesantă prin interemediul proiectului, acesta având ca rezultat creșterea motivației elevilor; (OG8)
  • Dobândirea competențelor și a abilităților pentru viață, esențiale pentru dezvoltarea socială și personală; (OG9)
Produse create:
Afișe, pliante și prezentări power-point (P1); unelte şi ustensile (P2); crearea planului și structurii unei cetăți (P3); planificare anuală și crearea unui calendar cu sărbătorile și obiceiurile specifice (P4); crearea unui calendar cu sărbătorile și tradițiile regionale (P5); colecţie digitală de reţete (P6); crearea unei cărți de bucate (P7); piese de teatru și elemente de recuzită (P8); editarea unei cărți despre proiect (P9);
 
Activități: organizarea unui târg de meşteşuguri (A1); organizarea unui spectacol culinar medieval (A2); atelier de teatru -interpretarea unei piese de teatru (A3); organizarea unui festival medieval (A4); organizarea unui tur al muzeelor (A5);