Home
Activități
Proiecte
Comenius 2012-2014 – rezultate așteptate

Comenius 2012-2014 – rezultate așteptate

Pentru elevi:
– cunoașterea culturii și a tradițiilor altor țări europene;
– observarea caracteristicilor culturale ale altor țări europene;
– conștientizarea propriei culturi și a identificării cu Europa;
– depășirea prejudecăților;
– dobândirea competențelor necesare pentru viață și pentru formarea unei cariere;
– îmbunătățirea limbii materne și a limbii vorbite de celelalte țări participante;
– consolidarea unui comportament tolerant, considerat principiul de bază al societății;
Pentru cadrele didactice:
– cunoașterea diversității metodelor didactice și modul în care sunt folosite în activitatea didactică a cadrelor didactice din celelalte țări;
– aplicarea acestor strategii didactice în procesul educațional;
– disponibilitatea de a preda folosind aceste metode și în cadrul altor activități și de a se implica și în alte proiecte din cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții;
– creșterea motivației individuale și îmbunătățirea capacității de motivare și sensibilizare a elevilor;
– relațiile stabilite cu celelalte școli să constituie baza unor viitoare proiecte europene;
– cunoașterea propriei țări, dar și a Europei;
Pentru școli:
– un contact permanent cu celelalte școli europene sub forma parteneriatelor școlare;
– îmbunătățirea contextului de predare – învățare;
– exprimarea unei imagini și metode specific europene;
– stabilirea și îmbunătățirea legăturilor cu meșteșugarii, companiile, artiștii și muzeele locale și din Europa;
Pentru părinți:
– o strânsă colaborare cu școlile și în afara orelor de curs;
– conștientizarea contextului istoric propriu fiecărei țări;
– o perspectivă asupra contextului general istoric, european;
Pentru regiune:
– parteneriate durabile;
– dobândirea unei imagini pozitive în Europa;