Home
AMG

AMG

amglogo1 sigla72

LOCAȚIA ȘI SPECIFICUL


Liceul este situat, în cartierul Aradul Nou al municpiului Arad, și funcţionează în 3 clădiri: Calea Timişorii nr. 67-ciclul primar, Calea Timişorii nr. 29-31 clasele X-XII și  una pe str. Posada nr. 19 clasele V-IX.

Elevii se pot deplasa la şcoală cu tramvaiele și autobuzele societăţii locale de transport care au staţie în imediata apropiere a celor trei clădiri.Deşi nu este amplasat în zona centrală liceul se adresează unei populaţii şcolare situate în toate cartierele, deservind şi împrejurimile acestuia precum și localitățile din apropierea municipiului fiind singurul liceu cu predare în limba germană maternă pentru clasele 1-12 din judeţul Arad.

SCURTĂ PREZENTARE


Liceul Teoretic ,,Adam Müller Guttenbrunn” Arad, cea mai veche școală din Arad, peste 290 de ani de existență,  are în prezent 1330 elevi, dintre care 358 sunt la nivelul liceal și studiază la următoarele profile:

-uman – filologie matern  germană – 4 clase (câte 1/nivel de studii);

-uman – filologie intensiv germană – 4 clase (câte 1/nivel de studii);

-real – științe ale naturii  – matern germană -4 clase (câte 1/nivel de studii);

-real – științe ale naturii  – intensiv germană -4 clase (câte 1/nivel de studii);

-real – științe ale naturii  – intensiv engleză -4 clase (câte 1/nivel de studii);

Elevii sunt pregătiţi de un corp profesoral cuprinzând un număr de 94 profesori bine pregătiţi şi cu calificări superioare, fapt dovedit de rezultatele deosebite ale elevilor la diferite olimpiade şi concursuri.

Premiile obţinute de către elevii liceului nostru, participanţi la olimpiada de limba germană, informatică, chimie, biologie, istorie, faza judeţeană şi naţională dovedesc buna lor pregătire de specialitate precum şi însuşirea la nivel avansat a competenţelor la limba germană.

PRODUSE ALE ȘCOLII


Liceul nostru se numără printre şcolile care pot organiza examenul de limbă germană Deutches Sprachdiplom, care permite elevilor care îl promovează să studieze la universităţi din țările cu limba de predare germană: Germania, Austria, Elveția, având prin diploma obţinută acreditarea Ministerului Culturii din Germania ( este gratuit pentru elevii liceului nostru). Procentul de promovabilitate la acest examen este de peste 85%.

Elevii pot susţine şi examenul de obţinere a ÖSD ( Österreichischen Sprachdiploms Deutsch),  prin care se certifică dobândirea de către elevi a unor competenţe lingvistice de nivel avansat în limba germană permițând absolvenților de clasa a XII-a accesul ala universități din spațiul austriac.

PROIECTE


Din anul 2008 avem o bună colaborare, în cadrul proiectelor Leonardo da Vinci și Comenius, cu parteneri din Germania, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia.