Prevederile HG5545 privind învățământul online

În contextul învățământului la distanță și ca urmare a aplicării legislației privind protecția datelor cu carecter personal atragem atenția că în conformitate cu HG 5545/10sept.2020 este interzisă înregistrarea lecțiilor online prin orice mijloace, atât de elevi cât și de profesori.

Atașăm pentru consultare actul normativ susmenționat.

OMEC-5545-din-2020