Concurs de afișe AM FruhlinGsfest 2021

Regulament de organizare a concursului din cadrul Festivalului „AM FrühlinGsfest”

– ediția a IX-a, 2021 –

SECȚIUNEA CONCURS DE AFIȘE

1. Organizare şi obiective

1.1. Concursul este organizat de Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” cu sediul în Arad, str. Posada, nr.19, denumit în continuare “Organizator”. Concursul face parte din proiectul „AM FrühlinGsfest”, avînd ca obiectiv dezvoltarea vocaţiilor în creaţia publicitară de tip print, propunându-şi ca finalitate premierea celor mai bune creaţii şi folosirea acestora în promovarea proiectului sus-menționat.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului document, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți participanții.

2. Tematica concursului

2.1. Tematica concursului face referire promovarea festivalului „AM FrühlinGsfest”, tema din acest an fiind:  Copiii și natura

3. Participanții concursului și înscrierea

3.1. Concursul se adresează în principal elevilor de gimnaziu și liceu din județele Arad, Timiș, Bihor, Hunedoara și Caraș-Severin.

3.2. Înscrierea elevilor poate fi făcută atât în mod individual, cât și în echipe formate din 2 membri. Fiecare elev/ echipă va avea un profesor coordonator în vederea pregătirii afisului. Rolul profesorului coordonator este acela de a superviza procesul de creație, dar și conformitatea cu specificațiile mentionate de organizator.

3.3 Înscrierea în concurs se va face prin trimiterea unui mail pe adresa diana.tinjala@ltamg.ro, cu subiectul „Concurs afișe”. În textul mailului se vor menționa numele elevului/elevilor și al profesorului coordonator, unitatea de învățământ, localitatea și județul. Afișele vor fi anexate în format .PDF sau .PNG/.JPEG

4. Perioada de desfăşurare

Calendarul desfăşurării concursului:

a) 17 mai – 31 mai: trimiterea lucrărilor pe adresa de e-mail de contact;

b) 2-3 iunie: jurizarea afişelor;

c) 4 iunie: afișarea rezultatelor

d) iunie: premierea prin poștă a câştigătorilor.

Calendarul poate suferi modificări, în sensul extinderii perioadei de trimite a lucrărilor, organizatorul anunțând în scris extensia, pe site-ul școlii.

5. Specificații pentru realizarea afișului

5.1. Posterul va fi unidimensional și va fi realizat în una dintre următoarele tehnici: desen, grafică, colaj, tehnici computerizate (Photoshop, Corel, etc).

5.2. Mesajul afisului format din text și/sau grafică trebuie sa fie clar si relevant pentru festival.

5.3. Dimensiunea posterului va fi A4.

5.4. Afișul trebuie să fie o creație originală.

6. Jurizare

6.1 Juriul va fi compus din 3 persoane numite prin decizia Organizatorului.

6.2. Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a selecta, pentru a intra în competiție, doar lucrările care respectă condițiile de participare.

6.3. Sunt eligibile si vor intra in procesul de votare afisele  care indeplinesc urmatoarele conditii:

a. respectă fomatul solicitat , iar conceptul se incadreaza in  specificatiilor solicitate de organizator prin prezentul Regulament

b. îmbinarea elementelor fundamentale dintr-o lucrare de design grafic precum: configuratia, proportia, echilibrul si armonia partilor componente

c. claritatea, dar si consistenta mesajului transmis (scris sau/si vizual)

d. originalitatea si creativitatea

e. înscrierea lucrărilor în termenul stabilit

7. Premiere

7.1. Toți participanții la concurs, elevi și profesori coordonatori, care au au înscris un poster eligibil vor obține diplome de participare.

7.2. Posterele câştigătoare dar şi alte postere selectate de juriu vor fi promovate pe site-urile si paginile de facebook ale Organizatorului, dar vor fi folosite si în realizarea materialor de promovare a festivalului.

7.3. Se vor acorda cel puțin un premiu I, un premiu II și un premiu III, diplomele și premiile aferente fiind trimise prin poștă elevilor/unității de învățământ. Organizatorul poate decide unilateral suplimentarea premiilor.

8. Forta majora

8.1. Prezentul concurs si premiere pot inceta in urmatoarele cazuri:

a. in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legislatiei in vigoare

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.ltamg.ro și pe pagina de facebook a Organizatorului, cu minimum 48 de ore inainte de incetare.

9. Regulamentul Concursului

9.1. Prezentul Regulament este disponibil pe site-ul Organizatorului, la adresa www.ltamg.ro

9.2. Întrebări, nelămuriri sau cereri de informații suplimentare pot fi adresate organizatorilor la adresa: diana.tinjala@ltamg.ro sau la telefon 0257 286402, persoana de contact: Diana Tînjală.

9.3. Prin înscrierea şi participarea la competiţie, concurentul confirmă că a citit şi este de acord cu acest regulament