Alegere reprezentant elevi în Consiliul de Administrație