INTEGRARE PRIN SPORT (20.04.2023)

Unul dintre „limbajele” universale de care beneficiază omul este, fără îndoială,

sportul, care permite comunicarea firească între participanți, dezvoltarea spiritului de fairplay,

acceptarea celuilalt, încurajarea depășirii propriilor limite.

Liceul nostru a participat, în acest an școlar, la un proiect care are ca miză prevenirea

abandonului școlar și conștientizarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Finanțat de Granturile SEE și Norvegiene, proiectul „Integrare sustenabilă socială și

educațională prin activități sportive” este implementat de Universitatea Națională de Educație

Fizică și Sport din București, în parteneriat cu Norwegian School of Sport Sciences, în

perioada 2019-2023.

Proiectul își propune să crească incluziunea educațională pentru 2600 de copii aflați în

situație de risc, diminuând fenomenul de părăsire timpurie a școlii. Activitățile de bază ale

proiectului au inclus: servicii pentru grupurile țintă (evaluarea situației, adaptarea activităților

la specificul copiilor, sesiuni de consiliere și de orientare, participare la competiții sportive),

activități pentru specialiști (workshopuri, sesiuni de consiliere, campanii de comunicare și

conștientizare a riscului de părăsire timpurie a școlii).